Svetski dan zaštite lešinara 3. septembar 2011.


Fond za zaštitu ptica grabljivica obeležava svetski dan zaštite lešinara "International Vulture Awareness Day". Lešinari su najugroženije grupe životinja na svetu. Prva subota u septembru je ustanovljena kao dan lešinara 2008. u New York-u , kada su saopšteni rezultati o katastofalnom iščezavanju čitave grupe vrsta koje zauzimaju važnu ulogu u razgradnji uginulih životinja u prirodi. Nestankom ovih ptica otvara se problem uklanjanja uginulih životinja u prirodi i mogućnosti širenju zaraza. Želja nam je da skrenemo pažnju javnosti na zaštitu beloglavog supa, jedine vrsta lešinara koja je sačuvana u Srbiji. Pokrenuti su programi ponovnog naseljavanja beloglavog supa na Staru planinu i u Popovo polje i uspostavljanje uslova da se ova vrsta vrati u napuštene prostore Balkana gde se ranije gnezdila. Povratak crnog lešinara, bele kanje i orla bradana je izvesniji sa povratkom beloglavog supa.

Vulture day