Video Klipovi Fonda

Aquila heliaca - orao krstas je bio jedan od posetilaca rehabilitacionog centra Fonda za zastitu ptica grabljivica

Rehabilitacioni centar Fonda za zastitu ptica grabljivica u Beogradu. Prikazani neki od gostiju centra.

Crni lešinar na Uvcu - 2010 god


Snimak kamere sa hranilista na Uvcu - 2010 god


Gnezdo vetruske, snimljeno 2010. god u Beogradu