Rezultati Sedmog Konkursa


Najlepša fotografija ptice u 2010. godini


Prva nagrada


Pčelarice, autor Odri Attila

Druga nagrada sedmog konkursa Fonda za zaštitu ptica grabljivica "Nalepša fotografija ptica 2010." je dodeljena Odri Attili za fotografiju pčelarica. Fotografija kao da je nacrtana za Birds Guide (ključa za ptice). Komisija u sastavu Zamurović, Malić, Risanović i Milosavljević je jednoglasna u nagradi ovoe fotografije. Odri Attila je slikao ptice u Nacionalnom Parku Kiskunsag u Mađarkoj. Nekoliko radova je skrenulo pažnju na ovog izuzernog autora od kojih ćemo vam još neki prikazati radi predstavljanja autora.

  • Druga nagrada

Panika, autor prof. dr Zoran Milutinović

Treća nagrada konkursa Fonda za zaštitu ptica grabljivica " Nalepša fotografija ptica 2010." je dodeljena prof. dr Zoranu Milutinoviću iz Beograda. Očigledno zaljubljenika u Carsku Baru, koja predstavlja jedno od najinspirativnijih područja za fotografisanje ptica a posebno čaplji. Zoran je predstavnik grupe koju su čaplje inspirisale i koja je dominirala na konkursu u 2010. godini. Pored rada Panika koji je nagrađen trećom nagradom još dve fotografije ovog autora su skrenule pažnju žiria, pa smo odlučili da vam i njih prikažemo kako bi predstavili nagrađenog autora.

Fond za zaštitu ptica grabljivica
Bulevar despota Stefana 142
11000 Beograd
+ 381 11 2078352
grifon@ibiss.bg.ac.rs
www.vulture.org.rs