Knjiga "SUP"


dr Saša Marinković i dr Branko Karadžić (autori)
Povez: meki (ćirilica)
Broj stranica: 76
Izdavač: Fond i Institut za biološka istraživanja
Godina izdanja: 2008.


Opis (dr Slobodan Regner): Knjiga autora dr Saše Marinkovića i dr Branka Karadžića širi naša znanja ne samo o supu već uopšte o potrebi reintrodukcije iščezlih vrsta lešinara na Balkanu. Upoznavanje sa potrebama zaštite biodiverziteta ima za cilj pridobijanje javnosti za podršku programima reintrodukcije iščezlih vrsta lešinara u Srbiji.

Knjiga je podeljena u 15 tematskih celina na 76 strana. Diskutovana je filogenija lešinara, njihova rasprostranjenost kao i uzroci naglog opadanja brojnosti. Opisane su ekološke niše čistača prirode, način ishrane, leta i medjusobne komunikacije. Obradjen je odnos beloglavog supa i čoveka, njegov značaj u civilizacijama posebno u heraldici srednjevekovne Srbije.

Zaštita beloglavog supa u Srbiji je jedan od nauspešnihijih programa zaštite nestajuće vrste na Balkanu. Knjiga je bogato opremljena sa 35 ilustracija, 10 crteža, 7 karata, 2 tabele i grafikonom.

Cena knjige je 800,00 din.

Knjgu šaljemo poštom, a može da se preuzme i u prostorijama Fonda za zaštitu ptica grabljivica Bul. Despota Stefana 142, 11000 Beograd.