Neka čudna veza?

Stigla je vest od našeg izveštača, kolege Ohada Hadzofa da je posmatrana, sada već Hdži Georgina u Judejskoj pustinji početkom marta na kamili. Georgina je sup rodom sa Uvca i peta je po redu markirana ptica koja se obrela u Svetoj zemlji. Hadži supovi LI i IJ su bili u Svetoj zemlji i vratili se još prošle godine i pored toga što pripadaju mlađoj generaciji. Hdži Georgina je sada već ušla u reproduktivnu fazu, a ženke u to vreme sklone su zaljubljivanju i svijanju gnezda. Zato su male šanse da se Georgina vrati sa hadžiluka.

Na Uvcu je beleženo više emigranata iz Izraela (supova markiranih u Izraelu), čak 7 ptica. Ove rezultate monitoringa smo ostvarili video-nadzora ali i zahvaljući pomoći Katarine Paunović i Brane Rudića koji su beležili markirane ptice svojim fotoaparatom. Ptice emigranti su se gostile u restoranu Uvac jedno vreme pa odletele dalje.

Do sada je zabeleženo preko 300 nalaza beloglavih supova markiranih na Uvcu u drugim zemljama. Nalaza stranih ptica na Uvcu zabeleženo je oko stotinka. Video nadzorom u restoranu Uvac zabelešeno više stotina nalaza (loko) markiranih ptica sa Uvcu, samo tokom ove jeseni. Po jednom hranjenju na Uvcu može da se prebroji i do 18 različitih jedinki sa markicama. Nisu sve ptice podjednako prisutne u nalazima, već broj jedinki prosto nestanu, dok su druge redovne i belažane više desetina puta. Promene u brojnosti su sezonske, tako da najbrojnije jato na Uvcu beleži mo u septembru i oktobru kad ima najviše došljaka sa svih strana pa i iz Izraela.

Prvi mladunci supova su se već ispileli i predviđamo dobru godinu.

dr Saša Marinković