Povratak bjeloglavog supa na Popovo Polje

3. marta 2010. god je počeo program vraćanja bjeloglavog supa u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Republiku Srpsku. Beloglavi sup je prestao da se gnezdi u Hercegovini 1991. godine usled izbijanja građanskog rata. Deo jata smo uspeli da privučemo hranilištem u Rezervat Uvac. Uvac je najveći resurs ove vrste trenutno na Balkanu i sada je u mogućnosti da pomogne programe vraćanja bjeloglavog supa na Popovo polje i Staru planinu. Ova dva program u saradnji sa programima vraćanja supa u Hrvatskoj i Bugarskoj, konkurisaće za međunarodnu podršku u povrataku supa na Balkansko poluostvo. Vraćanjem supa stvoramo uslove za vraćanje tri druge vrste lešinara koji su iščezle sa većag dela Balkana. Ideja Fonda počinje da se ostvaruje.

Zakazan je regionalni skup 8. aprila u Trebinju na kome će se okupiti svi koji žele da podrže ovu ideju. Program izvodi Institut za biološka istrativanja Beograd, Republički zavod za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasleđa RS, PMF. Banja luka, Fond za zaštitu ptica grabljivica Beograd, Južnjačko plavo nebo Trebinje. Podržala nas je Federacija B i H i uključila se u samom startu programa, Zemaljski Muzej Sarajevo, Ornitološko društvo "Naše ptice" Sarajevo, Novi Val , Blagaj. Otvaranjem hranilišta kod Blagaja i praćenjem ptica omogućiće da se program sprovodi na celom prostoru koji supovi koriste. Program su podržala dva preostala uspešna rezervata beloglavog supa na ovom području, Cres i Uvac što povratka supa čini realnim. Beloglavi sup nam ukazuje na potrebu opšteg angažovanja u zaštiti biodiverziteta na Balkanu kao jedinog načina da uspemo.

Fond za zaštitu ptica grabljivica planira da otvori dva ogrnka u Pančevu i Pirotu kao bi sproveo već započete programe mera za vračanje iščezlih vrsta ptica grabljivica

dr Saša Marinković