"Savremena Biologija" - nova serija

Danas (15.03.2010.) je izašao prvi broj nove serije časopisa namenjenog učenicima i profesorima bilogije "Savremena biologija". Časopis za popularizaciju nauke izdaje Srpsko Biološko društvo, i neće moći da se nađe u slobodnoj prodaji već će biti distribuiran školama preko aktiva profesora biologije. List će izlaziti 4 puta godišnje a cena mu je 150 dinara. Na ovom časopisu su nekada stasavale generacije rec urednikabiologa, a prekinuto je izlaženje lista za vreme bombardovanja. Ovaj list će se baviti najznačajnijim temama iz biologije donosiće najnovije informacije iz ove oblasti i na popularan način bribližiti učenicima i profesorima.

dr Saša Marinković

 

Ko želi da se pretplati na listu savremena biologija mora da izvrši uplatu od 600 din. (godišnja pretplata), na žiro račun Srpskog biološkog drušva - Vojvođanska banka: 355-1015866-76, sa svrhom uplate "Savremena biologija".

Sekretar Boris Rakočević