Ugrožen Specijalni rezervat prirode "Klisura reke Gornje Trešnjice"


Od 1992 godine proglašen je specijalni rezervat u klisuri Trešnjice, prvenstveno da bi se sačuvao beloglavi sup. Danas znamo da je ova klisura pribežište mnogih retkih vrsta biljaka, među kojima ima i do sada nepoznatih vrsta za nauku. Ribnjak u Trešnjici je sagrađen 1993. god. i zahvatio je vodu iz modrog vrela u Trešnjici. Najznačajniji sipar na kome se formiraju termali koje koriste supovi, u više navrata pretvaran je u kamenolom. Nekoliko puta je zabranjivana dalja eksplatacija kamena. Danas je kamenolom opet u upotrebi i preti da ceo sipar počisti. Privatna firma iz Beograda dobila je Uslove za izgradnju protočne hidrocentrale u prvoj zoni zaštite, ispod gnezda beloglavih supova. Rezervatom je zaštićeno samo 4,5 km toka Trešnjice i baš tu moraju da budu cevi, namesto reke. U režimu niske vode da li će biti vode u koritu? Direktno je ugroženo oko pet parova vodenkosa koji imaju teritorije na ovom prostoru. Otvorena je i divlja deponija na vidikovcu kod Tribuća. Fond će tražiti da se zabrani izgradnja protočne centrale u Specijalnom rezervatu prirode klisuri reke Gornje Trešnjice.

tresnjica

Saša Marinković