VIII Konkurs Fonda


Najlepša fotografija ptica u 2011. godini

Fond za zaštitu ptica grabljivica otvara VIII konkurs za najlepšu fotografiju ptica. Konkurs je osmišljen tako da boravku u prirodi da još jedan smisao i da podstakne zaljubljenike u prirodu da ovekoveče trenutke provedene sa pticama. Najlepše fotografije nalaze se na kalendaru Fonda za narednu godinu, i imaju za cilj da nam prikažu lepotu raznovrsnosti i probude potrebu za zaštitom ugroženih vrsta u Srbiji.
Ove godine konkurs Fonda ima za pokrovitelja Foto Saveza Srbije (Pokroviteljstvo br. 2012/08). Cilj nam je da popularišemo autorsku fotografiju koja je inspirisana pticama i skrenemo pažnju na potrebu zaštite ugroženih vrsta u Srbiji. Pravo učešċa na konkursu nije ograničeno, tj. na njemu mogu učestvovati svi, bez obzira da li se fotografijom bave profesionalno ili amaterski, živeli u Srbiji ili ne. Jedan učesnik može poslati do 10 fotografija. Na konkurs se mogu slati fotografije svih divljih ptica snimljenih u prirodi, a iz konkurencije ċe biti isključeni svi radovi iz zooloških vrtova, držanih i vezanih ptica. Fotografije moraju biti u boji u digitalnom obliku. Fotografije treba da budu najmanje u veličini 20 x 30 cm i izvedenom formatu 300 dpi. Svaku pošiljku fotografija treba da prati uobičajeni prijavni list sa podacima o autoru (ime, prezime, adresa, telefon i e-mail) i radovima, tj. gde je i kada snimljena koja fotografija. Prijave ċe biti primane mailom
Fond je nekomercijalna obrazovna organizacija koja ima za cilj širenje svesti o potrebi zaštite ugroženih i reintrodukcije kod nas iščezlih vrsta. Uz striktno poštovanje autorskih prava, radove koji učestvuju na konkursu, Fond ċe koristiti za propagiranje svojih ciljeva, osim ukoliko se autor pismeno ne izjasni drukčije. Ustupanje fotografija treċim licima je moguċe jedino po dogovoru sa autorom.

Poslednji rok za prijem radova je 10. decembar 2011.godine. Nakon tog roka žiri u sastavu Dragoljub Zamuroviċ, Goran Maliċ, Predrag Risanoviċ, Aleksandar Milosavljeviċ ċe pregledati radove, izabrati najbolje i o tome obavestiti javnost početkom 2012. Delegat FSS je Gordan Pomorišac.

Organizator ne može snositi odgovornost za neispravnost medija u vreme prispeċa, a nastojaċemo da obavestimo autore kako bi blagovremeno poslali nov CD. Naziv fotografije i redni broj moraju biti u skladu sa prijavom: Potpisivanjem prijave autor Izjavljuje da su sve slike njegove autorsko delo, odnosno da sam snosi troškove spora oko autorstva.
Odluka žirija je konačna a autori ċe biti obavešteni u roku od 7 dana od donošenja odluke preko sajtova Fonda i Foto Saveza Srbije.

Najbolja fotografija ċe biti odštampana u formi plakata, a nagrada za njenog autora je akreditacija za Fondovog fotografa na markiranju supova u klisuri Uvac. Druga nagrada je izlet u organizaciji Fonda u klisuru reke Trešnjice, a treċa nagrada - objavljivanje nagrađene fotografije u propagandnim materijalima Fonda.

Fond ċe odštampati kalendar koji Publikum sponzoriše za 2012. godinu sačinjen od 13 odabranih slika sa prošlogodišnjeg konkursa. Kalendar ċe biti poslan u decembru autorima čije se slike nalaze na kalendaru. Sledeċe godine biċe održana izložba a o tačnom datumu biċete obavešteni elektronskom poštom ili preko sajtova Fonda i Foto Saveza Srbije. Izložbu prati katalog odabranih radova na CD-u koji ċe sadržati kataloške podatke u skladu sa pravilnikom FSS i biċe dostavljen autorima u roku od 30 dana po otvaranju izložbe. Na izložbi će biti promocija plakata sa najboljom fotgrafijom ptice. Posetioci izložbe mogu da glasaju za fotografiju koja se njima sviđa, a na zatvaranju izložbe objaviċe se rezultati glasanja posetioca.
Kalendar Fonda dobija svako ko uplati donaciju od 200 din, a kolektivi i udruženja koji žele da se njihov logo pojavi na prvoj strani kalendara, uz preuzimanje potrebne količine kalendara, mogu uplatiti 30,000 din kao donaciju na račun Fonda za zaštitu ptica grabljivica.

Fotografije treba poslati na adresu:

FOND ZA ZAŠTITU PTICA GRABLJIVICA,
Bulevar despota Stefana 142,
11000 Beograd

ili na e-mail grifon@ibiss.bg.ac.rs

Sekretar Boris Rakočević
Fond za zaštitu ptica grabljivica
Bulevar despota Stefana 142
11000 Beograd
+ 381 11 2078352
+ 381 61 12794042
grifon@ibiss.bg.ac.rs
http://www.vulture.org.rs/